www.almissa.com

Omiš, Croatia

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


prof. dr. sc. Ante Munitić

Pomorci (Seamen)

 

Rođen: 26. kolovoza 1941. u Omišu
 

Red. prof. dr. info. sc. Ante Munitić rođen je 26.08.1941. godine u Omišu. Diplomirao je Tehničku školu, brodograđevni smjer u Splitu 1960. godine, te je diplomirao i dva sveučilišna studija na Elektrotehničkom fakultetu u Splitu :
1. Studij elektro-energetike (1.lipnja 1968. godine)
2. Studij elektronike (25.studenoga 1974. godine).
Na istom je fakultetu i magistrirao (23. listopada 1978. godine) na znanstvenom polju elektronike, područja operacijskih istraživanja.
Doktorirao je 21.prosinca 1983. godine na Fakultetu organizacijskih nauka u Beogradu iz područja sistemske dinamike. U znanstveno-nastavno zvanje znanstvenog suradnika i docenta informacijskih znanosti izabran je 1988. godine. U znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za polje informacijskih znanosti izabran je 1991. godine a u nastavno zvanje izvanrednog profesora informacijskih znanosti 1992. godine. Znanstveni savjetnik i redovni profesor informacijskih znanosti postao je po prvi put: 1996. godine, a po drugi put, (trajni izbor) 12.prosinca 2001. godine.

Od 1969-1973. godine radi kao nastavnik Srednje pomorske škole u Splitu, kao nastavnik Brodske elektrotehnike.
Od 1975-1979. godine radi kao rukovodilac razvoja i unapređenja, stručni suradnik za investicije, rukovodilac proizvodno-tehničkog sektora i pomoćnik direktora OOUR-a Kombinata Jugoplastika u Splitu.
Od 1979-1981. godine radi kao stručni suradnik i v.d. direktora Regionalnog zavoda za društveno planiranje Dalmacije, te 1981-1982. godine kao specijalist za automatsku regulaciju i kompjutersku tehniku u Cemento Andino-Venezuela.
Od 1982-1987. godine je ponovno je zaposlen u Kombinatu Jugoplastika u Splitu u svojstvu direktora centralnog plana i analize, a potom pomoćnika generalnog direktora za organizaciju, ekonomiku, informatiku i razvoj Kombinata.
Od 1982-1987. radi kao predavač Brodske elektrotehnike i Eksploatacije brodskih električnih strojeva i uređaja, Informatike i Dinamičkog modeliranja pomorskih procesa, itd., na Pomorskom fakultetu u Splitu u dopunskom radnom odnosu. Od 1987. godine, pa do danas, radi u stalnom radnom odnosu na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Tijekom rada na Pomorskom fakultetu bio je četiri puta biran za dekana Pomorskog fakulteta, Visoke pomorske škole i Studija u Splitu.
Od 1996. godine dopunski radi na poslijediplomskom studiju strojarstva na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu gdje predaje kolegij Sustavna dinamika.

 

RADOVI

Dr. Ante Munitić ima iza sebe široku i plodnu znanstveno-istraživačku djelatnost, prvih pet godina karijere na području operacijskih istraživanja i organizacijskih sistema a slijedećih 17 godina na području informatike i to posebno u području teoretske i znanstvene primjene sistemske dinamike i operacijskih istraživanja, sistem-dinamičke analogije ponašanja prirodnih, tehničkih i organizacijskih sistema.
Dr. Ante Munitić je objavio 76 znanstvenih i stručnih radova iz šireg znanstvenog područja informatike, odnosno teorije sistema; opće teorije automatskog upravljanja; kibernetike; teorije analogije dinamičkog ponašanja organizacijskih, prirodnih i tehničkih sistema; operacijskih istraživanja, sistem dinamičkog simulacijskog modeliranja, kontinuirane i diskretne simulacije, teorije algoritama i programiranja, teorije informacija i znanstvene primjene simulacijskog kompjuterskog modeliranja i optimiranja nelinearnih sistema. Također je objavio dva sveučilišna udžbenika iz područja elektrotehnike i informatike, i koautor u svojstvu metodologa na izradi pet knjiga-znanstvenih studija u izdanju ( Rep.pr. br. : 6/82, 2-08-01-¸03-06, 5-12-179 ) iz područja makroekonomskih sistema, odnosno sistem dinamičkog simulacijskog modeliranja, tj. informacija u širem smislu i autor je Kompjuterskog simulacijskog modela društvenog sistema Hrvatske, Slavonije, Ličko-Riječko-Goransko-Istarske i Dalmatinske regije (za vremenski period 1953-2033. godine)

 

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA:

1.1.- Znanstveni radovi prije posljednjeg izbora

1. Ante Munitić, "MODEL OF AN REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM ", 1983. godine-izvod (pregledno znanstveno saopćenje) iz doktorske disertacije, na međunarodnom savjetovanju u Dubrovniku: I F A C- WORKSHOP ON MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS, - MODELLING THE DYNAMICS, saopćenje znanstvenog djela.

2. Ante Munitić, "MODEL OF AN REGIONAL SELF-MANAGING SOCIALISTICS SOCIO-ECONOMIC SYSTEM", na INTERNATIONAL SYSTEM DYNAMICS CONFERENCE, 1988, THE SISTEM DYNAMICS SOCIETY, SAN DIEGO, La Jolla, CALIFORNIA, USA, saopćenje znanstvenog djela.

3. Ante Munitić, "APPLICATION POSSIBILITIES OF SYSTEM DYNAMICS MODELLING", koji je tiskan u posebnoj knjizi :"SYSTEM DYNAMICS", 1989, PLUS SUPPLEMENTARY PROCEEDINGS, Edited by SUSAN SPENCER, GEORGE RICHARDSON, 5 stranica (strana 12-17), u organizaciji: �1989 WESTERN MULTICONFERENCE SYSTEM DYNAMICS CONFERENCE�, THE SOCIETY FOR COMPUTER SIMULATION INTERNATIONAL, San Diego, California, USA, objava i saopćenje znanstvenog djela.

4. Ante Munitić, "KOMPJUTERSKA SIMULACIJA POSLOVODNO PROIZVODNOG UPRAVLJANJA BRODOGRAĐEVNIM PROCESOM", koji je tiskan u Zborniku, poglavlje 4-35., u organizaciji međunarodnog savjetovanja: "ETAN MIPRO", "SAVJETOVANJE O MIKRORAČUNALIMA I SITEMIMA PROCESNOG UPRAVLJANJA"-Sekcija B-: RAČUNALSTVO U BRODOGRADNJI, POMORSTVU I LUČKOM TRANSPORTU, RIJEKA, 23-24-05.1989. godine, objava i saopćenje znanstvenog djela.

5. Ante Munitić, "THE MANAGEMENT AND CONTROL OF SHIPBUILDING PROCESS USING COMPUTER SIMULATION", tiskan u Zborniku "THE 10th EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATION RESEARCH"-Beograd, objava i saopćenje znanstvenog djela.

6. Ante Munitić, "COMPUTER SIMULATION OF SHIPBUILDING PRODUCTION PROCESS MANAGEMENT", u organizaciji THE 1989 INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE SYSTEM DYNAMICS SOCIETY,JULY, 11-14-,1989, Sesson : GOVERMENT POLICY AND PLANNING, UNIVERSITY OF STUTGART, saopćenje znanstvenog djela.

7. Ante Munitić (50%-prema Čl.5. NN br. 2, 1997.),, Tonko Baković, Dušan Ramić, Slavko Šimundić, "KOMPJUTERSKA SIMULACIJA POSLOVODNO-PROIZVODNOG UPRAVLJANJA BRODOGRAĐEVNIM PROCESOM", na IX SIMPOZIJU SORTA 90, TEORIJA I PRAKSA BRODOGRADNJE, SEKCIJA: INFORMACIJSKI SISTEMI U BRODOGRADNJI I POMORSTVU, Dubrovnik, 19.-22. 04. 1990., tiskan u Zborniku, u svezku II, sekcija: INFORMACIJSKI SISTEMI U BRODOGRADNJI I POMORSTVU, na strani 537., objavio i saopćio znanstveno djelo.

8. Ante Munitić (50%-Čl. 5. NN 97.), Dušan Ramić, Slavko Šimundić, Ilonka Paštar, "UPRAVLJANJE RAZVOJEM POSLOVNOG SISTEMA U BRODOGRADNJI", koji je tiskan u Zborniku, svezak III, na strani 590., "IX SIMPOZIJU SORTA 90 ( Ad.19.8. ), SEKCIJA : ORGANIZACIJA I EKONOMIKA BRODOGRADNJE, 1990..godine., objava i saopćenje znanstvenog djela.

9. Ante Munitić (50%-Čl. 5. NN 97.), Slavko Šimundić, Dušan Ramić, Mihajlo Jauković, "MODELIRANJE ORGANIZACIJE PRIPREME PROIZVODNJE ZA POMORSKU BRODOGRADNJU", Zbornik, svezku III, strana 613., u organizaciji IX SIMPOZIJA SORTA 90 , SEKCIJA : ORGANIZACIJA I EKONOMIKA BRODOGRADNJE, objava i saopćenje znanstvenog rada.

10. Ante Munitić (50%-Čl. 5. NN 97.), Mihajlo Jauković, Slavko Šimundić, Dušan Ramić, "ORGANIZACIJSKI MODEL PRIPREME PROIZVODNJE U BRODOGRAĐEVNOM PODUZEĆU SA STANOVIŠTA INFORMACIJSKIH TOKOVA", Zbornik, sekcija UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM I ZALIHAMA, na strani 621., XVII JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ ZA OPERACIONA ISTRAŽIVANJA SYMOPIS-90, Kupari, od 9.-12. X. 1990. godine, objava i saopćenje znanstvenog rada.

11. Ante Munitić (100%-Čl. 5. NN 97.), Slavko Šimundić, Dušan Ramić, "UPRAVLJANJE RAZVOJEM BRODOGRAĐEVNOG PODUZEĆA MODELOM SINTEZE HIPERBOLIČNOG, VIŠEKRITERIJALNOG, VIŠECILJNOG I CJELOBROJNOG PROGRAMIRANJA", "SYMOPIS-90", Zbornik, sekcija, VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE, strana 667, 1990. godine, objava i sopćenje znanstvenog rada.

12. Ante Munitić, "SYSTEM DYNAMICS COMPUTER SIMULATION MODEL OF CROATIA", Zbornik "SYSTEM DYNAMICS 9", strana 386-396., edited Khalid Saeed, David Andersen, Jose Machuca, u organizaciji The System Dynamics Society and Asian Institute of Technology, Bankok Thailand, August, 1991, objava i saopćenje znanstvenog rada.

13. Ante Munitić, "SUSTAV DINAMIČKA KONTINUIRANA KOMPJUTERSKA SIMULACIJA", Zborniku radova, strana 119., pod naslovom: "SYSTEM DYNAMICS CONTINUOUS COMPUTER SIMULATION MODELLING!, "37 MEĐUNARODNOG GODIŠNJEG SKUPA: "KOREMA", 8. SIMPOZIJ O SISTEMIMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA, 1992., Zagreb, objava i saopćenje znanstvenog rada.

14. Ante Munitić, Nikola Račić, "SUSTAV DINAMIČKO KONTINUIRANO KOMPJUTERSKO SIMULACIJSKO MODELIRANJE BRODSKIH ELEKTROENERGETSKIH SUSTAVA", Zbornik radova. strana 122., "37 MEĐUNARODNOG GODIDIŠNJEG SKUPU: "KOREMA", 8.SIMPOZIJ O SISTEMIMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA, 1992., Zagreb, objava i saopćenje znanstvenog rada.

15. Ante Munitić, Slavko Šimundić, "PRIMJENA SUSTAVNE DINAMIKE PRI SIMULACIJI GRADNJE BRODA", Zbornik radova, str.376-379.,1993., 35. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA ELMAR-A, Zadar, 28-30. lipnja, 1993., objava i saopćenje znanstvenog rada.

16. Ante Munitić, Slavko Šimundić, "PRIJEDLOG NOVOG MODELA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIPREME PROIZVODNJE GRADNJE BRODA", Zbornik radova, str. 380-382.,1993., 35. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA ELMAR-A, Zadar, 28-30. lipnja, 1993., objava i saopćenje znanstvenog rada.

17. Ante Munitić, Tonko Baković, "SUSTAV DINAMIČKO MODELIRANJE PROCESA EDUKACIJE POMORACA", Zbornik radova, str. 384-387.,1993., 35. MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA ELMAR-a, Zadar, 28-30. lipnja, 1993., objava i saopćenje znanstvenog rada.

18. Ante Munitić, "SYSTEM DYNAMICS COMPUTER SIMULATION MODEL OF "THE KASTELA BAY", THE PROCEEDINGS OF THE 1993 SUMMER COMPUTER SIMULATION CONFERENCE, Edited by Joel Schoen, Boston, Massachusetts, July 19-21, 1993, pages 473-479, USA (Republički projek br. 5-12-179)., "1993 SUMMER COMPUTER SIMULATION CONFERENCE", BOSTON, MASSACHUSETTS, JULY 19-21, 1993, objava i saopćenje znanstvenog rada..

19. Ante Munitić, Slavko Šimundić, "SISTEMSKI DINAMČKI KONTINUIRANI KOMPJUTERSKI SIMULACIJSKI MODEL IZRADE DOKUMENTACIJE GRADNJE BRODA", Zbornik radova, strana 153-163., "3. KONFERENCIJE IZ OPERACIJSKIH ISTRAŽIVANJA", KOI 93, Rovinj, Hrvatska, 5.-7. 1993., objava i saopćenje znanstvenog rada.

20. Ante Munitić, "SISTEM-DINAMIČKI KOMPJUTERSKO SIMULACIJSKI MODEL "KAŠTELANSKOG ZALJEVA", (Republički projekt br. 5-12-179), znanstveni skup: "MEDITERANSKI KONCEPT RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKE", koji je održan 8-9, prosinca 1993., u Splitu, saopćenje znanstvenog rada.

21. Slavko Šimundić, Ante Munitić, Zvonko Hell, "ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA ORGANIZACIJE SKLADIŠTA CRNE METALURGIJE U BRODOGRAĐEVNOM PODUZEĆU SA STANOVIŠTA INFORMACIJSKIH TOKOVA", Zborniku, svezak 2, str. 306-313., �XI simpoziju "teorija i praksa brodogradnje" in memoariam Prof. Leopold Sorta, SORTA 94, Dubrovnik, 19-21,1994., objava i saopćenje znnastvenog rada.

22. Slavko Šimundić, Ante Munitić, "MODELIRANJE ORGANIZACIJE PRIPREME PROIZVODNJE U POMORSKOJ BRODOGRADNJI HRVATSKE", Zbornik, str. 313-333., XI simpoziju "teorija i praksa brodogradnjeť in memoariam Prof. Leopold Sorta, SORTA 94, Dubrovnik, 19-21,1994., objava i saopćenje znanstvenog rada.

23. Ante Munitić, Slavko Šimundić, "SISTEMSKI DINAMIČKI KONTINUIRANI KOMPJUTERSKI SIMULACIJSKI SUBMODEL II-FAZE GRADNJE BRODA-"PREDMONTAŽE"", Zbornik, str. 330-343., �XI simpozij "teorija i praksa brodogradnje" in memoariam Prof. Leopold Sorta, SORTA 94, Dubrovnik, 19-21,1994., objava i saopćenje znanstvenog rada.

24. Ante Munitić, Slavko Šimundić, �SISTEMSKI DINAMIČKI KONTINUIRANI KOMPJUTERSKI SIMULACIJSKI MODEL III FAZE BRODOGRAĐEVNOG PROCESA-GRADNJA BRODA NA NAVOZU�, Zbornik, strana 3-81-3-87, Savjetovanje MIPRO 94, Rijeka, 23-26, svibnja, 1994., Hrvatska, objava i saopćenje znnastvenog rada.

25. Ante Munitić, "SISTEM DINAMIČKI KOMPJUTERSKI SIMULACIJSKI MODEL "KAŠTELANSKOG ZALJEVA"", I. znanstveni skup MEDITERANSKI KONCEPT RAZVOJNE STRATEGIJE HRVATSKE, Split, 8. i 9. prosinca 1993., tiskan je u Zborniku, str. 553-573, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Radovi, godina IV, br. 11., Split, lipanj 1994.objava i saopćenje zannstvenog rada.

26. Slavko Šimundić, Ante Munitić, "Baza znanja u strutkuri ekspertnog sustava za fazu konstrukcije proizvoda gradnje broda", Zbornik, str. 304-308, 12-14 rujna 1994., 36. Međunarodni Simpozij ELMAR, u Božavi, Dugi otok, objava i saopćenje znanstenog rada.

27. Ante Munitić, Slavko Šimundić, "Sistemsko dinamičko kontinuirani simulacijski model četvrte faze procesa gradnje broda", Zbornik, str. 308-312, 12-14 rujna, 1994., 36. Međunarodnom Simpoziju ELMAR, u Božavi, Dugi otok, objava i saopćenje znanstvenog rada.

28. Branko Grčić, Ante Munitić, "SISTEM-DINAMIČKI PRISTUP TESTIRANJU VALIDNOSTI MODELA", Zbornik, str. 66-78., "KOI 94, 4TH CONFERENCE ONOPERATIONAL RESEARCH", Rab, Croatia, October, 4-6, 1994., objava i saopćenje znanstvenog djela.

29. Slavko Šimundić, Ante Munitić, "ISTRAŽIVANJE INFORMACIJSKIH TOKOVA DOKUMENATA KOD SPECIJALNE PROIZVODNJE UNUTAR BRODOGRAĐEVNOG PODUZEĆA", Zbornik, str. 279., "KOI 94, 4TH CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH", Rab, Croatia, October, 4-6, 1994., objava i saopćenje zannastvenog djela.

30. Darko Kovačević, Ante Munitić, "DYNAMO SIMULACIJA TRANZISTORSKOG PREKIDAČA", Zbornik, str. 222, Zagreb, Croatia, 1995., 40. JUBILARNI GODIŠNJI SKUP "KOREMA", objava i saopćenje znanstvenog djela.

31. Ante Munitić, Slavko Šimundić, "SYSTEM DYNAMICS CONTINUOUS COMPUTER SIMULATION MODEL OF THE SHIP CONSTRUCTION DOCUMENTATION ELEBORATION SUBPROCESS", Zbornik, strana 737., "VII KONGRESA IMAM'95'", 23-27 travnja, 1995., Dubrovnik, objava i saopćenje znanstvenog djela.

32. Slavko Šimundić, Ante Munitić, "THE KNOWLEDGE BASIS MODEL IN THE EXPERT SYSTEM STRUCTURE FOR THE TEHNOLOGICAL PREPARATION PHASE IN SHIPBUILDING", Zbornik, strana 731., �VII KONGRESA IMAM'95'�, 23-27 travnja, 1995., Dubrovniku, objava i saopćenje znanstvenog djela.

33. Slavko Šimundić, Ante Munitić, Zvonko Hell, "AN ORGANIZATION OF AUTOMATED MANAGEMENT IN THE SHIPBUILDING PROCESS", Zbornik, strana 758., "VII KONGRESA IMAM'95'", 23-27 travnja, 1995., Dubrovniku, objava i saopćenje znanstvenog rada.

34. Ante Munitić, Živko Trošić, "SYSTEM DYNAMICS SIMULATION MODEL OF THE HYDROMETOEOROLOGICAL PROCESSES", Proceeding of the 1995 European Simulation Multiconference, page 570-573, Sponsored: CSSS, CASS, EUROSIM, EuSC, JSST, SiE and SCS-Society for Computer Simulation International, June 5-7, 95, ESM 95, 1995, EUROPEAN SIMULATION MULTICONFERENCE, PRAGUE CZECH REPUBLIC, objava i saopćenje znanstvenog djela.

35. Ante Munitić, Živko Trošić, �SUSTAV DINAMIČKI KOMPJUTORSKI MODEL VJETRA NA PALAGRUŽI", "KNJIGA SAŽETAKA PRIOPĆENJA ", te u Zborniku, str. 279, Pomorski meteorološki centar, DHMZ, Split., u organizaciji Stručno-znanstvenog skupa, povodom 100 godina meteoroloških mjerenja i motrenja na otoku Palagruži, pod nazivom: PALAGRUŽA-SPLIT, 28-30. lipnja 1995., objava i saopćenje znanstvenog djela.

36. Ante Munittić, "SYSTEM DYNAMICS CONTINUOUS MODELING OF THE ECOLOGICAL SUBSYSTEM OF THE "KASTELA BAY"", Zbornik, strana: 1005-1011, "EUROSIM 95", 1995., North-Holland, EUROSIM 95-SIMULATION CONGRES, Rujan, 11-15, 1995, Vienna, Austria, objava i saopćenje znanstvenog rada.

37. Branko Grčić, Ante Munitić, "SISTEM-DINAMIČKI PRISTUP SIMULACIJI JEDNOG MAKROEKONOMSKOG EKONOMETRIJSKOG MODELA", Zbornik, strana 127-134, HRVATSKO DRUŠTVO ZA OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA, 1995., Hrvatska, i 5. KONFERENCIJA IZ OPERACIJSIH ISTRAŽIVANJA", 3-5. listopada 1995., Rab, Hrvatska, objava i saopćenje znanstvenog djela.

38. Branko Grčić, Ante Munitić, "UPRAVLJANJE RAZVITKOM MEDITERANSKIH REGIJA-PRIMJER DALMATINSKO-SPLITSKE ŽUPANIJE", 2. ZNANSTVENI SKUP (Split, 7. i 8. prosinca, 1995. godine), "MEDITERANSKI KONCEPT GOSPODARSKOG RAZVITKA HRVATSKE", Ekonomski fakulet Split, tiskano u Zborniku, str. 65-77, objava i saopćenje znanstvenog rada.

39. Ante Munitić, Ivona Milić, Luko Milić, "SYSTEM DYNAMICS SIMULATION MODEL OF THE MARINE DIESEL ENGINE", časopis "NAŠE MORE", strana 97-102, broj 43(3-4)/96, Izdavač: Pomorski Fakultet Dubrovnik, Dubrovnik, objava znanstvenog rada. ISSN =469-6255

40. Slavko Šimundić, Ante Munitić, "A KNOWLEDGE BASE IN THE STRUCTURE OF AN EXPERT SYSTEM FOR THE WORKSHOP PRODUCTION PHASE OF THE SHIP CONNSTRUCTION PROCESS", XII simpozij TEORIJA I PRAKSA BRODOGRADNJE-SORTA '96, koautor s Slavkom Šimundićem, 23.-24.5-1996., Zagreb, tiskano u Zborniku, objava i saopćenjee znanstvenog rada.

 

1.2. Stručni radovi prije posljednjeg izbora u zvanje

1. Ante Munitić, stručni autorizirani rad-SAR, pod nazivom: "SYSDYNS"-System-Dynamics-Simulation, viši programski kompajler (DYNAMO, BASIC, GW-BASIC, BASICA, QBASIC, QuickBASIC, MSBASIC, i objavljen, odnosno tiskan u sveučilišnom udžbeniku, pod nazivom: "KOMPJUTERSKA SIMULACIJA UZ POMOĆ SISTEMSKE DINAMIKE", drugo poglavlje, strana 47-63, autora PROF.DR. ANTE MUNITIĆA, izdavač: BRODOSPLIT, BIS SPLIT, 1989., domaća recenzija-DR, objava i saopćenje stručnog rada.

2. Ante Munitić, i ostali, Stručan rad-SR, pod nazivom: "KORIŠTENJE SIMULACIJE U UPRAVLJANJU PROIZVODNIM PROCESOM U POSLOVNOM SISTEMU BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE", Zbornik, strana 528, Ante Munitić(50%) i ostali(50%), znanstveno savjetovanje : "UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM", INSTITUT ZA DOKUMENTACIJU I INFORMATIKU - ZAGREB, 1989. godina, domaća recenzija-DR, objava i saopćenje stručnog rada.

3.Ante Munitić, stručni rad-SR, pod nazivom: "TEORETSKE OSNOVE MOGUĆNOSTI SISTEMSKE DINAMIKE ", pomorski časopis "NAŠE MORE ", broj 1-2, srpanj, 1990. godine, strana 73., objava stručnog rada. YU ISSN o469-6255

4. Ante Munitić, Tonko Baković, Dušan Ramić, Slavko Šimundić, stručni rad-SR, pod nazivom: "KOMPJUTERSKA SIMULACIJA UZ POMOĆ SISTEMSKE DINAMIKE POSLOVNOG PROIZVODNOG PROCESA BRODOGRADILIŠTA", tiskan u Zborniku na strani 94., 19. SAVJETOVANJA "PRIMENA I FUNKCIONISANJE INFORMACIONIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM RAČUNALSKOM I MIKROGRAFSKOM PODRŠKOM", 5.-9.03.1990. UPOS 90., TEHNIČKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN" INSTITUT ZA POLITEHNIKU-ZRENJANIN, UNIVERZITET U NOVOM SADU., objava i saopćenje stručnog rada.

5. Slavko Šimundić, Dušan Ramiš, Mihajlo Jauković, Ante Munitić, stručni rad-SR : ŤUPRAVLJANJE PROCESOM PRIPREME PROIZVODNJE U BRODOGRAĐEVNOJ INDUSTRIJI PRIMJENOM SAVREMENIH INFORMACIJSKIH SISTEMA I MODELA OPTIMIZACIJEť, tiskan u Zborniku na str.102., u organizaciji 19.SAVJETOVANJA: "PRIMENA I FUNKCIONISANJE INFORMACIONIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM RAČUNALSKOM I MIKROGRAFSKOM PODRŠKOM", 5.-9.,03.1990. UPOS 90., TEHNIČKI FAKULTET "MIHAJLO PUPIN" INSTITUT ZA POLITEHNIKU-ZRENJANIN, UNIVERZITET U NOVOM SADU, objava i saopćenje stručnog rada..

6. Ante Munitić, stručni rad-SR "KOMPJUTERSKA SIMULACIJA PROIZVODNOG PROCESA U BRODOGRADILIŠTU", tiskan u časopisu za teorijska i praktična pitanja: PRIVREDA DALMACIJE, u trobroju 7-8-9, Srpnja-kolovoza,1991, strana 26, u organizaciji GOSPODARSKE KOMORE DALMACIJE-Split, objava stručnog rada.

7. Ante Munitić, stručni rad-SR "KOMPJUTERSKA SIMULACIJA: IZRAČUNAVANJE BUDUĆNOSTI" , znanstvena povijest i futuristika, u časopisu : "BANKA" (Br. 7., srpanj 1993., strana 88-89), intervju u vezi : "PRIMJENE KOMPJUTERSKE SIMULACIJE, PRI MODELIRANJU DRUŠTVENO-EKONOMSKIH SISTEMA", odnosno ORGANIZACIONOG SISTEMA REPUBLIKE HRVATSKE" ( novinarka: LJUBICA VUKO ), objava stručnog rada.

8. Ante Munitić, stručni rad-SR: "DVA SCENARIJA-SIMULIRANJE HRVATSKE", tiskano u financijskom poslovnom mjesečniku BANKA, Zagreb, 1995. veljača, godina VI, broj 2, na stranici 7., razgovor vodila: novinarka Ljubica Vuko, objava stručnog rada.

9. Ante Munitić, stručni rad-SR, "SADAŠNJI STANDARD EUROPE HRVATI ĆE DOSEĆI TEK 2033. GODINE", u dnevnom listu: "SLOBODNA DALMACIJA", 15. OŽUJKA, 1996. GOD., strana 39., Split, domaća recenzija.

10. Ante Munitić, stručni rad-SR, "SIMULIRANJE DINAMIKE PONAŠANJA DRUŠTVENO-EKONOMSKOG SISTEMA DRŽAVE HRVATSKE U PERIODU OD 1953.-2033. GODINE", bilten "DIALOG", broj 5., travanj, 1996., strana 2, izdavač: Centar za religijska istraživanja-Split, objava i saopćenje stručnog rada.

 

1.3. Znanstveni udžbenici i studije prije posljednjeg izbora

1. Ante Munitić, "OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE", izdavač: SVEUČILIŠTE U SPLITU POMORSKI FAKULTET u DUBROVNIKU, Studij u SPLIT-u, 1989., ukupno 250 stranica, objavio sveučilišni udžbenik.

2. Ante Munitić, sveučilišni udžbenik-SU, pod nazivom: "KOMPJUTERSKA SIMULACIJA UZ POMOĆ SISTEMSKE DINAMIKE", izdavač: BRODOSPLIT, BIS SPLIT, 1989., ukupno 299 stranica, objava sveučilišnog udžbenika (znanstvena knjiga).

3. Ante Munitić, i ostali, finalizirana parcijalna -znanstvena studija-ZS (Republički projekt br. 2.08.01.10. i br. : 6/82), pod nazivom: "ZNANSTVENE OSNOVE DUGOROČNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK", parcijalna studija, autor parcijalnog dijela (str. 26-38) i koautor parcijalne studije, koordinator prof. dr. Tibor Karpati, objava znanstvene studije!

4. Ante Munitić, finalizirana i predana naručiocima kompletna -znanstvena studija-ZS (Rep.pr. br. 6/82), pod nazivom: "PRIMJENA SISTEM-DINAMIČKOG MODELIRANJA U REGIONALNOM PLANIRANJU", 320 stranica, naru~ioci: 1.EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB (Mr. Rusan i Prof.dr. Zdunić); 2. EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK (PROF.DR. TIBOR KARPATI); 3.EKONOMSKI FAKULTET SPLIT (PROF.DR.FILIPIĆ), ćiji su se dijelovi tiskali u globalnoj znanstvenoj studiji "INFORMACIJA O REZULTATIMA RADA U 1989. GODINI I PROGRAMU RADA ZA 1990. GODINU" (strana 56, Rep. pr. br.: 2-08-01-03-06.), kompjuterski model Hrvatske ima mogućnost simuliranja dinamike ponašanja četiriju regija Hrvatske, to jest 1. SREDNJO-HRVATSKE REGIJE-SHR (Zagrebačka), 2.SLAVONSKO-HRVATSKE REGIJE-SLHR(Slavonska), 3.PRIMORSKO-GORANSK0-LIČKO-HRVATSKA (Riječka) 4.DALMATINSKO-HRVATSKE REGIJE-DHR (Dalmatinske) i 5. HRVATSKE kao cjeline, interna objava znanstvene studije (kompjuterski simulacijski modeli Hrvatske).

5. Ante Munitić, i ostali, znanstvena studija-ZS, pod nazivom: "UPRAVLJANJE RAZVOJEM I PRIRODNIM RESURSIMA KAŠTELANSKOG ZALJEVA", koja je tiskana u draft-u, 126 stranica, sudjelovanje kao KONZULTANT za modeliranje i koautor, Rep. pr.br.: 5-12-179, u organizaciji znanstvenog istraživanja međunarodnog projekta: UPRAVLJANJE RAZVOJEM I PRIRODNIM RESURSIMA KAŠTELANSKOG ZALJEVA, koji je sastavni dio MEDITERANSKOG AKCIONOG PLANA- "PLAVI PLAN"-, (BP/RAC), PROGRAM PRIORITETNIH AKCIJA (PAP/RAC), NACIONALNI PROJEKT: GOSPODARENJE PROSTOROM KAŠTELANSKOG ZALJEVA, konzultant za modeliranje i autor : SUSTAV DINAMIČKOG KONTINUIRANOG, KOMPJUTERSKO SIMULACISKOG MODELA " KAŠTELANSKOG ZALJEVA "! Rep.projekt br.: 5-12-179., objava znanstvene studije.

6. Ante Munitić, znanstvena studija-ZS, pod nazivom: "UPRAVLJANJE RAZVOJEM I PRIRODNIM RESURSIMA KAŠTELANSKOG ZALJEVA", parcijalni prikaz separata po koautorima, ( draft ), autor separata : "SDSM model Kaštelanskog zaljeva", stranica 23., Rep. projekt br.: 5-12-179., objava znanstvene studije.

7. Ante Munitić, znanstvena studija-ZS, pod nazivom: STUDY: "SYSTEM DYNAMICS COMPUTER SIMULATION MODEL OF THE KASTELA BAY", prepared by: Ante Munitić , August 1991, (pages 27), Rep. projekt br.: 5-12-179, objava znanstvene studije!

 

2. Radovi objavljeni poslije izbora u redovnog profesora

2.1. Znanstveni radovi

1. Branko Grčić, Ante Munitić, "SYSTEM DYNAMICS APPROACH TO VALIDATION", SYSTEM DYNAMICS '96, THE FOURTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE SYSTEM DYNAMICS SOCIETY, Proceedings, pages 186-189, Volume 1, July 22-25, 1996, Cambridge, Massachusetts, USA Virtual Proceedings http://web.mit.edu/jsterman/www/SD96/home.htlm, objava i saopćenje znanstvenog rada.

2. Ante Munitić, Luko Milić, "CONTINUOUS COMPUTER SIMULATION MODEL OF MARINE DIESEL-DRIVE GENERATING SET", ELMAR-19th International Symposium Electronics in Marine, Zadar, 25-27 June, 1997., Proceeding 201-205., Zadar, Croatia, objava i saopćenje znanstvenog rada.

3. Branko Grčić, Ante Munitić, "MODEL OF DYNAMICS MULTICRITERIAL EVALUATION AND SELECTION-MODES", 15th INTERNATIONAL SYSTEM DYNAMICS CONFERENCE,�SYSTEM APPROACH TO LEARNING AND EDUCATION INTO 21th CENTURY�, August 19-22, 1997, Proceeding, 443-446 pages, Istanbul, Turkey, objava i saopćenje znanstvenog rada.


4. Ante Munitić, "KAOS-1", u pomorskom znanstvenom časopisu "NAŠE MORE", Znanstveni serijal, broj 3-4, rujan, 1997., strana 199-200., Dubrovnik, objava zannstvenog rada. ISSN 0469-6255

5. Ante Munitić, "KAOS-2", u pomorskom znanstvenom časopisu "NAŠE MORE", Znanstveni serial, broj 5-6, prosinac, 1997., strana 289-292, Dubrovnik, objava znanstvenog rada. ISSN 0469-6255

6. Ante Munitić, Živko Trošić, "SYSTEM DYNAMICS CONTINUOUS MODELLING OF THE ECOLOGICAL SUBSYSTEM OF THE "KASTELA BAY"", međunarodni znanstveni časopis �SIMULATION PRACTICE and THEORY�, International Journal of the Federation of European Simulation Societies, broj 5, Numbers 7-8, 15 October 1997, strana 701-717, ISSN 0928-48669, ELSEVIER, Amsterdam-Lausanne-New York-Oxford-Shannon-Tokyo, međunarodna trostruka recenzija-objava znanstvenog rada. ISSN 0928-4869

7. Ante Munitić, Luko Milić, Mateo Milković, "SYSTEM DYNAMICS COMPUTER SYMULATION MODEL OF THE MARINE DIESEL-DRIVE GENERATING SET AUTOMATIC CONTROL SYSTEM", 15th IMACS WORLD CONGRES ON SCIENTIFIC COMPUTATION, MODELLING AND APPLIED MATHEMATICS, Berlin, August 1997, Proceedings Volume 5, Systems Engineering, pages 245-250, Wissenschaft & Technik Verlag, Germany, objava i saopćenje znanstvenog rada.

8. Ante Munitić, Luko Milić, Mateo Milković, "SYSTEM DYNAMICS SIMULAITON MODELLING OF THE DIESEL-DRIVE GENERATING SET", 9th EUROPEAN SIMULATION SYMPOSIUM ESS 97, Proceedings 679-684, Simulation in Energy Systems I, Passau, Germany, October 19-23, 1997, objava i saopćenje znanstvenog rada.

9. Ante Munitić, Ivica Kuzmanić, Maja Krčum, "SYSTEM DYNAMICS SIMULATION MODELLING OF THE MARINE SYNCHRONOUS GENERATOR SET", Proceedings of the IASTED INTERNATIONAL CONFERENCE: MODELLING AND SIMULATION; pages 372-376, May 13-16, 1998, Pittsburgh, USA, objava i saopćenje znanstvenog rada.

10. Živko Trošić, Ante Munitić, "PROSTORNE I VREMENSKE PROMJENE OBORINE NA OTOCIMA SREDNJE DALMACIJE", Okrugli stol, "VODA na HRVATSKIM OTOCIMA", HRVATSKO HIDROLOŠKO DRUŠTVO, Zbornik radova, 1998., str. 99-199, Hvar, Hrvatska, objava i saopćenje znanstvenog rada.

11 Ante Munitić, Živko Trošić, "MODEL EKOLOŠKOG PODSUSTAVA KAŠTELANSKOG ZALJEVA", Simpozij "KAŠTELA", 30. rujna, 1998., tiskano u Zborniku radova str. 65, Kaštela, Hrvatska, domaća recenzija-DR.

12. Ante Munitić, Slavko Šimundić,Vladimir Šimović, "A PROPOSAL FOR APPLICATION OF THE SYSTEM DYNAMICS METHODOLOGY IN THE PROCESS OF DRUG ABUSE GROWTH PREVENTION", The 2th Biennal International Conference POLICING IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Organizational, Managerial and Human Resource Aspect, Proceeding, page 459-469, Ljubljana, Thursday, November 12-Saturday 14, 1998, Slovenija, objava i saopćenje znanstvenog rada. ISBN 961-6230-10-7.

12. Ante Munitić, Luko Milić, Dragan Martinović, "SYSTEM DYNAMICS SIMULATION MODELLING OF THE VESSEL'S AUTOMATICS SEA-GOING REGULATION", The Eighteenth IASTED International Conference : MODELLING, IDENTIFICATION AD CONTROL, Proceeding, page 362-365, Innsbruck, February 15-18,1999, objava i sopćenje znanstvenog rada.

13. Ante Munitić, Luko Milić, Matko Bupić, "SYSTEM DYNAMICS MODELLING SIMULATION AS PART OF EDUCATION IN MARINE SCIENCE COLLOQUIUMS", 13th European Simulation Multiconference, Warshaw, Poland, June 1-4, 1999, međunarodna recenzija-MR.

14. Ante Munitić, Luko Milić, Matko Bupić, "SYSTEM DYNAMICS SIMULATION MODEL OF THE MARINE STEAM AND AUTOMATIC TURBINE GOVERNOR BY PID- REGULATOR", broj 433., 11th EUROPEAN SIMULATION SYMPOSIUM AND EXIBITION SIMULATION IN INDUSTRY-ESS'99, referat br. 433., Castle, Friedrich-Alexander University, Erlangen-Nuremberg, Germany, October 26-28. 1999

15. Ante Munitić, Luko Milić, Matko Bupić, "SYSTEM DYNAMICS SIMULATION MODEL OF THE MARINE STEAM TURBINE-DRIVE GENERATION SET", International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuvering, Conference Proceeding, strana 455-465, Orlando, Florida, USA, May, 8-12, 2000

16. Ante Munitić, Mario Orsulić, Maja Krčum, Joško Dvornik : SUSTAVSKO DINAMIČKO SIMULACIJSKO MODELIRANJE POGONSKOG SUSTAVA
"BRODSKO SIDRENO VITLO POGONJENO ASINKRONIM MOTOROM" (BSVPAM), Pomorski znanstveni časopis NAŠE MORE, lipanj 2002, Dubrovnik, CROATIA, 8-19 str., ISSN: 0469-6255, UDK 621.313.333+519.876., objava znanstvenog rada- izvorni znanstveni rad.

17. Ante Munitić, Mario Oršulić, Joško Dvornik, Luko Milić : KOMPJUTERSKA SIMULACIJA I OPTIMIZACIJA BRODSKIH ELEKTRO-MEHANIČKIH SUSTAVA, Pomorski znanstveni časopis NAŠE MORE, prosinac 2002, Dubrovnik CROATIA, 178-190. str., ISSN 0469-6255, UDK 656.6+338.48+008+001 (05), objava znanstvenog rada- predhodno priopćenje.

18. Ante Munitić, Slavko Šimundić, Joško Dvornik : "SIMULACIJSKO MODELIRANJE DINAMIKE PONAŠANJA PROVALNIH KRAĐA U AUTOMOBILE", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Sveučilište u Splitu, God. 40, Broj 3-4 (71-72), 2003., str. 415-423, UDK 343.711, ISSN 0584-9063, objava znanstvenog rada- izvorni znanstveni članak.

19. Ante Munitić, Mirko Bilić, Joško Dvornik : "KOMPJUTERSKA SIMULACIJA I HEURISTIČKA OPTIMIZACIJA PRETOVARNOG PROCESA U LUCI", Pomorski znanstveni časopis NAŠE MORE, listopad 2003, Dubrovnik, CROATIA, Godište 50, broj 3-4, 113-124 str. UDK 519.876.5, ISSN 0469-6255, objava znanstvenog rada- izvorni znanstveni članak.

20. Ante Munitić, Joško Dvornik, Luko Milić : KOMPJUTERSKA SIMULACIJA I OPTIMIZACIJA BRODSKOG PLINSKOG TURBOGENERATORA, Pomorski znanstveni časopis NAŠE MORE, Godište 50, broj 5-6, 2003, Dubrovnik, CROATIA, ISSN 0469-6255, UDK 519.876.5:621.313, 181-188 str., objava znanstvenog rada � pregledni
članak.
 

PROJEKTI

Tijekom dosadašnje znanstvene karijere prof. dr. sc. Ante Munitić sudjelovao je u radu brojnih domaćih i inozemnih organizacija, čiji je i danas aktivni član. To su :

1. "SYSTEM DYNAMICS SOCIETY", MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, U.S.A

2. "THE SOCIETY FOR COMPUTER SIMULATION", SAN DIEGO, CALIFORNIA, U.S.A

3. "CONTINENTAL EUROPE SIMULATION CONCIL", DELFT, UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MATH&INFORMATICS, JULIANALAAN 132, DELFT, THE NETHERLANDS

4. "KOREMA", HRVATSKO DRUŠTVO ZA KOMUNIKACIJE, RAČUNALSTVO, ELEKTRONIKU, MJERENJA I     AUTOMATIKU, ZAGREB, HRVATSKA

5. "HRVATSKO DRUŠTVO ZA SIMULACIJSKO MODELIRANJE", ZAGREB, HRVATSKA

6. "HDOI", HRVATSKO DRUŠTVO ZA OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA, ZAGREB, HRVATSKA
 

Pored rada u organizacijama, sudjelovao je i u brojnim znanstvenim i stručnim skupovima te je, bilo u svojstvu autora, voditelja ili savjetnika, radio na niže navedenim projektima:

Učešće na inozemnim znanstvenim projektima

1. MEĐUNARODNI PROJEKT "UPRAVLJANJE RAZVOJEM I PRIRODNIM RESURSIMA "KAŠTELANSKOG ZALJEVA"" -MEDITERANSKI AKCIONI PLAN-PLAVI PLAN-, REPUBLIČKI PROJEKT BR. 5-12-179-: ZNANSTVENA STUDIJA "SUSTAV DINAMIČKI KOMPJUTERSKO SIMULACIJSKI MODEL "KAŠTELANSKOG ZALJEVA", u svojstvu autora studije.

2. "UPRAVLJANJE RAZVOJEM I PRIRODNIM RESURSIMA KAŠTELANSKOG ZALJEVA"-DRAFT-126 STRANICA,  u svojstvu koautora, funkcija: konzultant za modeliranje.

3. "UPRAVLJANJE RAZVOJEM I PRIRODNIM RESURSIMA KAŠTELANSKOG ZALJEVA"-DRAFT, PARCIJALNA STUDIJA I PRILOZI, AUTOR MODELA, "SDSM MODEL KAŠTELANSKOG ZALJEVA", STRANICA 23, znanstvena studija

4. STUDY: "SYSTEM DYNAMICS COMPUTER SIMULATION MODEL OF THE KASTELA BAY"-AUTHOR: ANTE MUNITIC, AUGUST 1991, PAGES 27, znanstvena studija

Učešće na domaćim znanstvenim projektima

1. PROJEKT BR. 2.08.01. RSIZ-a ZNANOSTI REPUBLIKE HRVATSKE: "FUNDAMENTALNA ISTRAŽIVANJA U EKONOMIJI". Nosilac projekta: EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB POTPROJEKT : 2. 08. 01.10. Nosilac podprojekta: INSTITUT BRODOGRADJEVNE INDUSTRIJE SPLIT. Naziv projekta: "SIMULACIJSKI MODEL UPRAVLJANJA TOKOVIMA MATERIJALA, NOVCA I KADROVA BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE SA RAČUNALSKOM PODRŠKOM I DIZAJNIRANJE INFORMACIJSKOG SISTEMA "
Funkcija u projektu: METODOLOG ZA SISTEM-DINAMIČKO KOMPJUTORSKO SIMULIRANJE, ODNOSNO ORGWARESKO I SOFTWARESKO DETERMINIRANJE DINAMIKE PONAŠANJA PROMATRANOG SLOŽENOG ORGANIZACIJSKOG SISTEMA; voditelj podprojekta 2.08.01.10.01.

2. PROJEKT Br. 2.08.01.03.06 RSIZ ZNANOSTI REPUBLIKE HRVATSKE, angažiran na realizaciji MAKRO-PROJEKTA: "PRIMJENA SISTEM-DINAMIČKOG MODELIRANJA U REGIONALNOM PLANIRANJU"- PROJEKT 6/82.
Funkcija u projektu :dizajner SISTEM-DINAMIČKIH KOMPJUTERSKO-SIMULACIJSKIH MODELA:

1. REPUBLIKE H R V A T S K E,
2. SREDNJO-HRVATSKE REGIJE-SHR (Zagrebačka),
3. SLAVONSKO-HRVATSKE REGIJE-SLHR(Slavonska),
4. PRIMORSKO-GORANSKO-LIČKO-HRVATSKE(Riječka),
5. DALMATINSKO-HRVATSKE REGIJE-DHR (Dalmatinske).

Naručitelji: 1.EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB (Mr. Rusan i Prof.dr. Zdunić);
2.EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK (PROF.DR.TIBOR KARPATI); i 3. EKONOMSKI
FAKULTET SPLIT (PROF.DR. PPETAR FILIPIĆ).

3. PROJEKT Br.: 5.05.143. MZT-e REPUBLIKE HRVATSKE: "AUTOPOETIČNA ORGANIZACIJA KAO ODGOVOR NA KAOS�. Nosilac projekta: EKONOMSKI FAKULTET OSIJEK, Koordinator: PROF.DR. ANTE LAUC, Funkcija u projektu : SAVJETNIK ZA SIMULACIJSKO MODELIRANJE.

4. PROJEKT Br.: 2.24.005. MZT-e REPUBLIKE HRVATSKE: "OPTIMIRANJE SUSTAVA POMORSKOG TRANSPORTA". Nosilac projekta: VELEUČILIŠTE U DUBROVNIKU (224), Glavni istraživač : Luko Milić. Ante Munitić-član projektnog tima.

5. PROJEKT Br.: 0.18.005. MZT-e REPUBLIKE HRVATSKE: "MODELIRANJE PRIPREME PROIZVODNJE U BRODOGRADNJI". Nosilac projekta: PRAVNI FAKULTET U SPLITU (18), Glavni istraživač: Slavko Šimundić, Ante Munitić-član projektnog tima.

6. PROJEKT STARI Br.: 2.15.224./NOVI Br.: 1.71.004. MZT-e REPUBLIKE HRVATSKE: "PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U POMORSTVU" Nosilac projekta: POMORSKI FAKULTET U SPLITU, Glavni istraživač na projektu: Zvonko Hell, zamjena glavnog istraživača na projektu: AnteMunitić

 


IZVOR: "Pomorski fakultet u Splitu"

 

 

     Back                                                                                                          Top of page