www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Tourists (Posjetitelji) of Omiš, Croatia

 

"OMIŠ, HRVATSKA" glagoljicom ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati već služe preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )                          "OMIŠ, CROATIA" in Glagolitic script (Glagolitic script has been used by the Croatian people for more than a thousand years. It was used for writings of the Old Slavic texts - especially church books and manuscripts of different uses and applications." )

 

Stana i Petar Blažanović iz Novog Travnika, Bosna i Hercegovina (Omiš, 1964. godine)

Stana and Petar Blažanović from Novi Travnik, Bosnia and Herzegovina (Omiš, 1964)

 

 

[Pritisnite za uvećanu sliku!/Click to enlarge!]

Jasna Lukin iz Sidneja, Australija na omiškom mostu - rijeka Cetina (Omiš, ljeto 2006. godine)

Jasna Lukin from Sydney, Australia on Omiš bridge - Cetina River (Omiš, Summer of 2006)

 

 

Molimo sve turiste koji bi htjeli da se njihovo ime (i njihova iskustva prilikom posjete Omišu) objave na ovim stranicama da pošalju E-mail na lijevo navedenu adresu.

Potrebni podaci: Ime i prezime, (E-mail adresa, nije obavezna), mjesto i zemlja stalnog boravišta.

  Isto tako, prihvaćamo vaše savjete i prijedloge vezane uz ovu WEB stranicu Omiša! Hvala na potpori! 

All the tourists that would like their name (and their experiences while visiting Omiš) to be displayed on these pages please send E-mail to the E-mail address mentioned in the side bar.

Info needed: Name, (E-mail address, not required), City & Country of origin.

 Also, we are open to suggestions regarding this WEB page of Omiš, Croatia. Thank you for your support!

 

 

     Back                                                                                                         Top of page