www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Picture Gallery of the People of Omiš, Croatia

 

Page 8

"OMIŠ, HRVATSKA" ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati služe već preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )

Page 1            Page 2            Page 3            Page 4            Page 5

Page 6            Page 7            Page 8            Page 9  

 

Posljednja fotografija Pave Matulića, nedaleko od "Torette" - Omiš,  prosinac 2004. godine

(Fotografija: Branimir Fagarazzi

Last photo of Pave Matulić, in vicinity of "Toretta" - Omiš,  December 2004

(Photography: Branimir Fagarazzi

 

 

S lijeva na desno: Ugo Matulić, Eric Salvesen i Petar Blažanović u kuglani "Parkside Lanes" /u zagrljaju s "SpongeBob SquarePants"-om/ - Aurora, Illinois S.A.D., 14. travnja 2005. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

From left to right: Ugo Matulić, Eric Salvesen and Petar Blažanović at "Parkside Lanes" bowling alley /embraced, together with "SpongeBob SquarePants"/ - Aurora, Illinois U.S.A., 14th of April, 2005

[Click to enlarge!]

 

 

Maturanti Opće Gimnazije, Generacija 2004/2005

Srednja škola "Jure Kaštelan"

S lijeva na desno: Roko Jerčić, Ivana Marunčić, prof. Ante Ljubičić i Antonija Kovačić u hotelu "Marjan" - Split, 21. svibanj 2005. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

Graduates Class of 2005

Secondary school "Jure Kaštelan"

From left to right: Roko Jerčić, Ivana Marunčić, prof. Ante Ljubičić and Antonija Kovačić at "Marjan" Hotel  - Split, 21st of May 2005

[Click to enlarge!]

 

 

                                © 2005 Photography by  Branimir Fagarazzi

"Legenda omiške kinematografije"

Nikša Romić  premotaje filmsku vrpcu u kinu "Oneum" - Omiš,  srpanj 2005. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Legend of the Omiš cinematography"

Nikša Romić  rewinding the roll of film at "Oneum" cinema - Omiš,  July 2005

[Click to enlarge!]

 

 

"Prijatelji iz djetinjstva"

Aleksandar (Saša) Matanović i Ugo Matulić u Knez Mihajlovoj ulici - Beograd, Srbija i Crna Gora, 17. srpanj 2005. godine

/Aleksandar (Saša) Matanović je provodio bezbrojna ljeta u Omišu (u Priku), kod svoje babe (bake Merike*). U "Priku" njegovog djetinjstva, je on, kao i mogi drugi, osjetio što to znači "Ljubav Prijateljstva" koja ostavlja trag na čitav ljudski život/

*- Marija (Merika) Tuđina (Mežnjarić) - baka Aleksandra (Saše) Matanovića1 i Verice Novosel2, koja je isto tako provela mnoga ljeta u Omišu kod svoje bake.

1 - sin Aleksandra Matanovića - šahiste (velemajstora), osvajača mnogobrojnih međunarodnih turnira, tri puta prvaka bivše Jugoslavije, osvajača 12 medalja na šahovskim Olimpijadama (kao član jugoslavenskog tima). Isto tako, Aleksandar Matanović je bio podpredsjednik Međunarodne Šahovske Federacije (FIDE) od 1990. do 1994. godine. Aleksandar Matanović živi u Beogradu, Srbija i Crna Gora.

2 - kći Marka Novosela - popularnog hrvatskog pjevača 1960-ih i 1970-ih godina, koji trenutno živi u Ljubljani, Slovenija.

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Childhood friends"

Aleksandar (Saša) Matanović and Ugo Matulić in Knez Mihajlo Street - Belgrade, Serbia and Montenegro, 17th of July, 2005

/Aleksandar (Saša) Matanović spent countless Summers in Omiš (at Priko), visiting his grandmother (Grandma Merika*). At "Priko" of his childhood, he, like many others, experienced the meaning of "Friendship Love" that left everlasting impression on lives of all of them/

*- Marija (Merika) Tuđina (Mežnjarić) - grandmother of Aleksandar (Saša) Matanović1 and Verica Novosel2, who also, spent many Summers visiting her Grandma.

1 - son of Aleksandar Matanović - who has won many international tournaments and competed in several World Championship Zonals and Interzonals. Three times Champion of former Yugoslavia, he has won 12 medals at the Chess Olympics while a member of the Yugoslav team, Also, he was the Executive Deputy President of the World Chess Federation  (FIDE)  between 1990 and 1994. 
  Aleksandar Matanović lives in Belgrade, Serbia and Montenegro
.

2 - daughter of Marko Novosel - popular Croatian singer of 1960s and 1970s, who lives in Ljubljana, Slovenia.

[Click to enlarge!]

 

 

                                                    © 2005 Photography by  Denis Fistanić 

"Tri Kalafata"

S lijeva na desno: Roko, Frane i Frane Milina u omiškom Škveru (Brodogradilište "LOGER") - Omiš,  1. kolovoza 2005. godine

- dva sina Kalafata Frane Miline, Roko i Frane, pomažu ocu pri završavanju "Dubrovačkog galijuna" - treći sin Ivo nije bio nazočan

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Three shipbuilders"

From left to right: Roko, Frane and Frane Milina in the Shipyard "LOGER" - Omiš,  1st of August, 2005

- two sons of the shipbuilder Frane Milina, Roko and Frane, helping father speeding the completion of the "Dubrovački galijun" - third son Ivo was not present

[Click to enlarge!]

 

 

                                                © 2005 Photography by  Denis Fistanić 

"Dada testira jabuke iz Borinaca"

Diana (Dada) Jurčević (Grego) - Omiš, 21. listopada 2005. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Dada testing apples from Borinci"

Diana (Dada) Jurčević (Grego) - Omiš, 21st of October 2005

[Click to enlarge!]

 

 

                                                © 2005 Photography by  Tonči Vulić 

"Omiški tuljani"

S lijeva na desno: Nikša Kaštelan, Nikola Vulić, Siniša Božan i Mateo Čečuk - Omiš, 31. listopada 2005. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Omiš seals"

From left to right: Nikša Kaštelan, Nikola Vulić, Siniša Božan and Mateo Čečuk - Omiš, 31st of October 2005

[Click to enlarge!]

 

 

                                                © 2005 Photography by  Branimir Fagarazzi-Fago

"Koja je ura?"

U sjećanje na Dragana Miloša - Omiš, 2005. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"What's the time?"

In memory of Dragan Miloš - Omiš, 2005

[Click to enlarge!]

 

 

 

"Dica Omiša"

Milana i Milan Macura-Mickey (djeca Milana Macure) - Staten Island, New York, SAD, studeni 2005. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Children of Omiš"

Milana and Milan Macura-Mickey (children of Milan Macura) - Staten Island, New York, USA, November 2005

[Click to enlarge!]

 

 
Napomena: Ako ne nađete traženu fotografiju na ovoj stranici, pogledajte na ostalim zbog razloga toga što povremeno prebacujemo slike sa stranice na stranicu (Razlog tome je što su fotografije poredane po kronološkom redoslijedu).
Note: If you do not find photograph that you've been looking for on this page, look up the others due to the fact that we are, from time to time, switching photographs from page to page (Reason is that the photographs are listed in chronological order).

 

  Back                                                                                                            Top of page                                                                                                            Next