www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Picture Gallery of the People of Omiš, Croatia

 

Page 5

"OMIŠ, HRVATSKA" ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati služe već preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )

Page 1            Page 2            Page 3            Page 4            Page 5

Page 6            Page 7            Page 8            Page 9  

 

"Obitelj Pave Matulića"

S lijeva na desno: Julka Ferenc, Pavao (Pave) Matulić sa sinovima Jakšom i Ugom i Marica Premrl s unukom Dubravkom Grgat-Bubom (Mostarčić)  - Omiš (Priko),  početkom 1970-ih

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Pave Matulić family"

From left to right: Julka Ferenc, Pavao (Pave) Matulić with sons Jakša and Ugo and Marica Premrl with granddaughter Dubravka Grgat-Buba (Mostarčić)  - Omiš (Priko),  beginning of 1970s

[Click to enlarge!]

 

 

"Denis i Seli i Neli"

S lijeva na desno dolje: Seli Zemunik (Bušić), Neli Ljolje (Bušić) i Denis Fistanić - Omiš,  1973. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Denis & Seli & Neli"

From left to right down: Seli Zemunik (Bušić), Neli Ljolje (Bušić) and Denis Fistanić - Omiš,  1973

[Click to enlarge!]

 

 

"Ksenija na Velikoj plaži"

Ksenija Vučinić* na oborenom kamenom postolju za zastave - Omiš,  1975. godine

* Unuka Anke Brničević

[Pritisnite za uvećanu sliku!]  

"Ksenija @ Velika plaža"

Ksenija Vučinić* on a tipped over stone flag post - Omiš,  1975

* Granddaughter of Anka Brničević

[Click to enlarge!]

 

 

"Brodomodelari"

S lijeva na desno dolje: Josip Maras, Ugo Matulić, Joško Kovačić, Đino Kovačić-Mačak, Milan Ribičić-Riba, Ljubo Kovačić i Sreten Ravlić - Omiš, 20. travnja 1975. godine

- Posebna zahvala našem dragom nastavniku Josipu (Jozi) Srdanoviću na njegovoj svesrdnoj ljubavi koju nam je pružio...

Hvala ti "Druže Nastavniče"!

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Model shipbuilders"

From left to right down: Josip Maras, Ugo Matulić, Joško Kovačić, Đino Kovačić-Mačak, Milan Ribičić-Riba, Ljubo Kovačić and Sreten Ravlić - Omiš, 20th of April 1975

- A very special dedication to our dear teacher Josip (Jozo) Srdanović for his unreserved love that he has given us...

Thank you "Druže Nastavniče"!

[Click to enlarge!]

 

 

"Rino i Megi"

Ervin Baučić i Megi - Omiš,  1970-e

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Rino and Megi"

Ervin Baučić and Megi - Omiš,  1970s

[Click to enlarge!]

 

 

Mladen Baučić-Baucho

Mladen Baučić-Baucho - Omiš, sredinom 1970-ih

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

Mladen Baučić-Baucho

Mladen Baučić-Baucho - Omiš, middle of 1970s

[Click to enlarge!]

 

 

"Marija Baučić s unukom Krešimirom-Krešonjom"

Marija Baučić (Križanac) i njen unuk Krešimir (sin Svete Baučića) u Radmanovim Mlinicama - Omiš,  krajem 1970-ih

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Marija Baučić with her grandson Krešimir-Krešonja"

Marija Baučić (Križanac) and her grandson Krešimir (son of Sveto Baučić) in Radmanove Mlinice - Omiš,  end of 1970s

[Click to enlarge!]

 

 

"Legenda nad Legendama"

Dušan Šimić s njegovom suprugom Milkom Šimić (Dubnjak) na njihovom leutu u omiškoj luci. U pozadini se vidi "Kamena Klupa" kada ju je more oplahivalo - Omiš,  1970-e

- Njihovi sinovi: Nikša i Ivica

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Legend of all of the Legends"

Dušan Šimić with his wife Milka Šimić (Dubnjak) on their "leut" in Omiš harbour. "Kamena Klupa" is visible in the background while it was touched by the sea. - Omiš,  1970s

- Their sons: Nikša and Ivica

[Click to enlarge!]

 

 

"Rino, Megi i Shao"

Ervin Baučić, Megi i Shao - Omiš,  1970-e

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Rino, Megi and Shao"

Ervin Baučić, Megi and Shao - Omiš,  1970s

[Click to enlarge!]

 

 

"Veliki Prijatelji"

S lijeva na desno: Pave Matulić i Adam Milošev - Omiš,  krajem 1970-ih

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Great Friends"

From left to right: Pave Matulić and Adam Milošev - Omiš,  end of 1970s

[Click to enlarge!]

 

 

"Kalafat i prijatelji"

S lijeva na desno: Damir Čavar, Darko Vlaić i Ivo (Ivica) Milina-Kalafat - Omiš,  početkom 1980-ih

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Shipbuilder and friends"

From left to right: Damir Čavar, Darko Vlaić and Ivo (Ivica) Milina-Kalafat - Omiš,  beginning of the 1980s

[Click to enlarge!]

 

 

"Čoka-Čoka-Pala-Šef"

S lijeva na desno: Siniša Čečuk-Čoka, Julijana (Julija) Urličić (Čečuk)-Čoka, Ante Čagalj-Pala i Tomislav Raljević-Šef  - Omiš,  početkom 1980-ih

"Čoka-Čoka-Pala-Šef"

From left to right: Siniša Čečuk-Čoka, Julijana (Julija) Urličić (Čečuk)-Čoka, Ante Čagalj-Pala and Tomislav Raljević-Šef  - Omiš,  beginning of the 1980s

 

 

Napomena: Ako ne nađete traženu fotografiju na ovoj stranici, pogledajte na ostalim zbog razloga toga što povremeno prebacujemo slike sa stranice na stranicu (Razlog tome je što su fotografije poredane po kronološkom redoslijedu).
Note: If you do not find photograph that you've been looking for on this page, look up the others due to the fact that we are, from time to time, switching photographs from page to page (Reason is that the photographs are listed in chronological order).

 

  Back                                                                                                            Top of page                                                                                                         Next