www.almissa.com

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.


Picture Gallery of the People of Omiš, Croatia

 

  Page 2

"OMIŠ, HRVATSKA" ("Glagoljica je pismo, kojim se Hrvati služe već preko tisuću godina. Njome su se pisali kako staroslavenski tekstovi hrvatske redakcije - osobito crkvene bogoslužne knjige, tako i hrvatski tekstovi najrazličitijih namjena." )

Page 1            Page 2            Page 3            Page 4            Page 5

Page 6            Page 7            Page 8            Page 9  

 

"Obitelj Jakova (Giacoma) Matulića"

S lijeva na desno dolje: Laura (Lale) Matulić (Stefanini), Klara Matulić (Baučić), Boris, Pavao (Pave) i Jakov (Giacomo) Matulić - Omiš, početkom 1930ih godina

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

 

"Family of Jakov (Giacomo) Matulić"

From left to right down: Laura (Lale) Matulić (Stefanini), Klara Matulić (Baučić), Boris, Pavao (Pave) and Jakov (Giacomo) Matulić - Omiš, beginning of the 1930s

[Click to enlarge!]

 

 

"Omiška gradska glazba, 1932. godine"

/S lijeva na desno/...

Najgornji red: Filip Brzović, Jozo Marović, Ljubo Buljević, Miro Družić, Ivo Popovac, Gvido Lučić, Karlo Katalinić, Josip Manenica-Škico;

Drugi red odozgo: Ante Munitić, Tonko Brkanović-Mengin, Rinko Brkanović, Krunoslav Buljević, Hrvoje Plejić, Slavko Valić, Ljetomir Brkanović, Filip Ribičić, Tonko Križanac-Batelo;

Treći red odozgo (sjede): Jozo Šperac, Rio Cerini1, Vice Kovačić2, Milan Veltrusky3, Mili Franceschi4, ? Urlicsh5, Juraj (Đorđe) Manenica, Ivo Katušić;

Četvrti red odozgo (sjede na pločniku): Jaroslav Kremljak, Josip Katušić, Jakiša Baučić-Brko, Petar Brkanović i Josip Stanić-Griša.

1 - član uprave gradske glazbe, upravitelj pošte u Omišu (nije bio glazbenik), 2 - član uprave gradske glazbe, sudski činovnik (nije bio glazbenik) a isto tako jedan od osnivača "Komite"- prvog omiškog nogometnog kluba, 3 - predsjednik gradske glazbe, imao urarsko-zlatarsku i optičarsku radnju (nije bio glazbenik), 4 - član uprave gradske glazbe, auto-prijevoznik (nije bio glazbenik), 5 - učitelj glazbe i dirigent (kapelnik).

Napomena: Iz nepoznatih razloga na slici nisu slijedeći glazbenici: Jakov Matulić, braća Josip, Tonći i Krešenco Katalinić, Stjepan Grego, Miran Mimica...

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

 

"Omiš City Orchestra, 1932."

/From left to right down/...

Uppermost row: Filip Brzović, Jozo Marović, Ljubo Buljević, Miro Družić, Ivo Popovac, Gvido Lučić, Karlo Katalinić, Josip Manenica-Škico;

Second row: Ante Munitić, Tonko Brkanović-Mengin, Rinko Brkanović, Krunoslav Buljević, Hrvoje Plejić, Slavko Valić, Ljetomir Brkanović, Filip Ribičić, Tonko Križanac-Batelo;

Third row (sitting): Jozo Šperac, Rio Cerini1, Vice Kovačić2, Milan Veltrusky3, Mili Franceschi4, ? Urlicsh5, Juraj (Đorđe) Manenica, Ivo Katušić;

Fourth row (sitting on the sidewalk): Jaroslav Kremljak, Josip Katušić, Jakiša Baučić-Brko, Petar Brkanović and Josip Stanić-Griša.

1 - Commity member of the City Orchestra, Omiš Post Office director (was not a musician), 2 - Commity member of the City Orchestra, City Court employee (was not a musician) - also one of the founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiša, 3 - the President of the City Orchestra, he had watch-jewelry and optician shop (was not a musician), 4 - Commity member of the City Orchestra, delivery truck driver (was not a musician), 5 - music teacher and City Orchestra Director (kapelnik).

Note: For unknown reason there were not present the following musicians: Jakov Matulić, brothers Josip, Tonći and Krešenco Katalinić, Stjepan Grego, Miran Mimica...

[Click to enlarge!]

 

 

Vaterpolo na Velikoj Plaži  - Omiš, 1936. godine

  

Waterpolo at "Velika  Plaža" - Omiš, 1936

 

 

"Dva prijatelja"

S lijeva na desno: ? Kovačić i ? Lelas na  na Velikoj Plaži - Omiš, 20. kolovoza 1938. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

 

"Two friends"

From left to right: ? Kovačić and ? Lelas at "Velika  Plaža" - Omiš, 20th of August 1938

[Click to enlarge!]

 

 

Ivo Franceschi-Bačiči (Prvi s lijeva), Ivan (Ivota) Šaban i Marija Šaban (Prvi i druga s desna) - omiško kupalište,  krajem 1930-ih godina

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

 

Ivo Franceschi-Bačiči (First from the left), Ivan (Ivota) Šaban and Marija Šaban (First and second from the right), Omiš public beach, end of the 1930s

[Click to enlarge!]

 

 

Ina Štalter (Kuzmanić) i Miro Kuzmanić-Lile, Omiš, početkom 1940-ih godina

Napomena: Ina Štalter (Kuzmanić) je bila kćerka Joze Kuzmanića (jednog od osnivača "Komite" - prvog omiškog nogometnog kluba) i supruga Pavla Štaltera (svjetski priznatog majstora animiranog filma)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

 

Ina Štalter (Kuzmanić) and Miro Kuzmanić-Lile, Omiš, beginning of the 1940s

Note: Ina Štalter (Kuzmanić) was a daughter of Jozo Kuzmanić (one of the founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiš) and wife of Pavao Štalter (world renowned master of the animated film)

[Click to enlarge!]

 

 

Marija Šaban (s kapelinom), Marija Kuzmanićuljević) i Dražan Šaban (u dječjim kolicima) pored gradske luke - Omiš, početkom 1942. godine

Napomena: Marija Kuzmanić je bila supruga Milana Kuzmanića-Biloga (jednog od osnivača "Komite" - prvog omiškog nogometnog kluba)

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

Marija Šaban (with hat), Marija Kuzmanićuljević) and Dražan Šaban (in baby carriage) near the City port - Omiš, beginning of  1942

Note: Marija Kuzmanić was a wife of Milan Kuzmanić-Bili (one of the founders of "Komita" - the first football/soccer club of Omiš)

[Click to enlarge!]

 

 

"Srušeni zrakoplov na omiškom kupalištu"

S lijeva na desno: Marija Čečuk, Alba Stanić i Anka Kovačević na srušenom zrakoplovu jugoslavenske vojske za vrijeme II. svjetskog rata - Omiš,  jesen 1942. godine

- Alba Stanić je sestra Ive Stanića-Đule i Josipa Stanića-Griše

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Fallen aeroplane at Omiš public beach"

From left to right: Marija Čečuk, Alba Stanić and Anka Kovačević on a fallen aeroplane of the Jugoslav Army during World War II - Omiš,  Autumn/Fall 1942

- Alba Stanić is sister of Ivo Stanić-Đule and Josip Stanić-Griša

[Click to enlarge!]

 

 

Dražan Šaban i Katica Kapista u zagrljaju - Omiš, 1943/1944. godine

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

Dražan Šaban and Katica Kapista kissing - Omiš, 1943/1944

[Click to enlarge!]

 

 

Nekolicina igrača Nogometnog Kluba "Omiš" na Priku - Omiš, 1945. godine
S lijeva na desno dolje: S. Pivčević, N. Čurčić, B. Velić, I. Baučić, V. Balić, A. Šaban, I. Stanić-Đule, D. Semen

 

Some of the  players of the Football/Soccer Club "Omiš" - Omiš, 1945
From left to right down: S. Pivčević, N. Čurčić, B. Velić, I. Baučić, V. Balić, A. Šaban, I. Stanić-Đule, D. Semen

 

 

"Ludi Skokovi nakon II. svjetskog rata"

Djeca Omiša proslavljaju završetak II. svjetskog rata i nastavak tradicije omiških gusara - "Ludih Skokova" - Omiš, krajem 1940-ih

[Pritisnite za uvećanu sliku!]

"Crazy Dives after the World War II"

Children of Omiš celebrating the end of the World War II and continuation of the Corsairs of Almissa tradition - "Crazy Dives" - Omiš, end of the 1940s

[Click to enlarge!]

 

 

Napomena: Ako ne nađete traženu fotografiju na ovoj stranici, pogledajte na ostalim zbog razloga toga što povremeno prebacujemo slike sa stranice na stranicu (Razlog tome je što su fotografije poredane po kronološkom redoslijedu).
Note: If you do not find photograph that you've been looking for on this page, look up the others due to the fact that we are, from time to time, switching photographs from page to page (Reason is that the photographs are listed in chronological order).

 

  Back                                                                                                            Top of page                                                                                                          Next