www.almissa.com

Omiš, Croatia

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.

.


 Mirko Tomasović - akademik

 

    

Rođen: 1938. u Splitu

 

Kratak životopis:

Akademik Mirko Tomasović rodio se u Splitu 1938. godine. U zavičajnomu selu Kučićima polazio je četvorazrednu školu; nakon gimnazije u Splitu, školovanje je nastavio u Zagrebu, gdje je diplomirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu. Temeljna mu je studijska struka: komparativna književnost, romanske književnosti i njihova prožimanja s hrvatskom književnošću. Poslije diplomiranja radio je na gimnaziji u Sinju i u splitskom brodogradilištu. Od 1971. godine predaje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Umirovio se 1999. godine u zvanju redovitoga sveučilišnog profesora. 2000. godine izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prve je radove počeo objavljivati 1957. godine (prijevode, članke, studije, rasprave iz književnosti). Surađuje u hrvatskim književnim časopisima, zbornicima, stručnim glasilima prilozima iz svoje struke te u nekim inozemnim. Tiskano mu je dvadesetak knjiga znanstveno-stručnog usmjerenja te petnaestak knjiga prepjeva poezije s talijanskog, francuskog, španjolskog i portugalskog jezika. Posebno se bavi proučavanjem «oca hrvatske književnosti» Marka Marulića, o kojem je objavio pet knjiga. Predavanja o Maruliću držao je na mnogim europskim sveučilištima, te u Americi (Washington) i Kanadi (Toronto). Surađuje i u župskom listu sela Kučiće, Zov rodnih ognjišta. Tiskana su mu slijedeća znanstveno-stručna djela:

 

Komparatistički zapisi, Razlog-Liber, Zagreb, 1976.

Mihovil Kombol, Zavod za znanost o književnosti, Liber, Zagreb, 1978.

O hrvatskoj književnosti i romanskoj tradiciji, Mladost, Zagreb, 1978.

Zapisi o Maruliću i drugi komparatistički prilozi, Logos, Split, 1984.

Analize i procjene, Književni krug, Split, 1985.

Tradicija i kontekst, August Cesarec, Zagreb, 1988.

Marko Marulić Marul, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1989.

Poeti i začinjavci, Matica hrvatska, Dubrovnik, 1991.

Komparatističke i romanističke teme, Književni krug, Split, 1993.

Slike iz povijesti hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1994.

Marco Marulić Marulus, Laghi di Plitvice, Lugano, 1994.

Ranjina/Desportes, The Bridge, Zagreb, 1994.

Sedam godina s Marulom, Književni krug, Split,1996.

Traduktološke rasprave, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1996.

Marko Marulić-Marcus Marulus, Marulianum-AMCA,Split-Paris, 1996.

Od Vrlike do Lisabona, komparatistički interventi, Matica hrvatska, Sinj, 1998.

Marko Marulić Marul, Erasmus naklada-Književni krug-Zavod za znanost o književnosti, Zagreb-Split, 1999.

Nove godine s Marulom, Književni krug, Marulianum, Split, 2000.

Marko Marulić, Antologija, Konzor, Zagreb, 2000.

Prepjevni primjeri, Ceres, Zagreb, 2000.

Marulološke rasprave, Konzor, Zagreb, 2002.

Domorodstvo i europejstvo, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2002.

Vila Lovorka, studije o hrvatskom petrarkizmu, Književni krug, Split, 2004.

Mihovil Kombol 1883.-1955., monografija o opusu, Disput, Zagreb, 2005.

 

 

     Back                                                                                                          Top of page