www.almissa.com

Omiš, Croatia

 

- Site map

- Picture Gallery

- Video Gallery

- Information

- History

- Arts, Culture &...

- People

- News

- Chat Room

- Curiosity

- Search

- Links

- Guestbook

- WEB Statistics

- Send E-Card!

- What's new?

 

Contact Us!

© 2003-2008 www.almissa.com. All rights reserved.

.


 Prof. dr. sc. Ante Vukasović - pedagog

 

Rođen: 9. siječnja 1929. u Osijeku

 

Prof. dr. sc. Ante Vukasović – istaknuti hrvatski pedagog, redovni sveučilišni profesor u mirovini, znanstveni savjetnik. Rodio se 9. siječnja 1929. u Osijeku. Djetinjstvo i dječaštvo proveo je u Kučićima kod Omiša, zavičajnom mjestu svojih roditelja, gdje je završio osnovnu školu. Učiteljsku školu završio je u Osijeku (1950.), a studij pedagogije u Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1956.), gdje je i doktorirao (1965.).

Bio je učitelj osnovne škole u Šestanovcu kod Omiša, profesor srednje škole u Osijeku i sveučilišni profesor u Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1960. – 1993. god. (1960. je asistent, 1966. – docent, 1973. – izvanredni profesor, 1978. – 1993. – redovni sveučilišni profesor) i od 1979. znanstveni savjetnik. Isto tako je bio i direktor Pedagoškog centra u Osijeku (1957. – 1960.), direktor Sveučilišnog centra za pedagošku izobrazbu i istraživanje u Zagrebu (1971. – 1979.) i direktor međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta UNFPA (1979. – 1983.).

Danas je predsjednik vrlo djelatnog Društva hrvatsko-slovačkog prijateljstva, član Akademije humanističkih znanosti u Sankt-Peterburgu, član Svjetske asocijacije za pedagoška istraživanja, član upravnih tijela ili djelatni član brojnih hrvatskih ustanova: Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, Hrvatskog pedagogijskog društva, Matice hrvatske, Hrvatskog žrtvoslovnog društva, Hrvatskog pokreta za život i obitelj i drugih. Stalno živi u Zagrebu, a sa svojom obitelji desetljećima ljetuje u Omišu.

Svojim znanstvenim, stručnim, nastavno-odgojnim i općekulturnim javnim radom prof. dr. sc. A. Vukasović zauzeo je istaknuto mjesto među hrvatskim pedagozima i znanstvenicima kao ugledni sveučilišni profesor, afirmirani stručnjak, poznati znanstvenik i vrlo angažirani javni djelatnik. Za tu svoju djelatnost primio je mnogo vrijednih priznanja, odlikovanja i nagrada u zemlji i inozemstvu: Orden rada trećeg reda (1959.), Orden rada sa zlatnim vijencem (1971.), Republičku «Nagradu Ivan Filipović» za unapređivanje znanstveno-istraživačkog rada (1971.), Jubilarnu plaketu s likom J. A. Komenskog Češke i Slovačke FR (1992.), Medalju J. A. Komenskog za organizaciju proslave 400. obljetnice njegova rođenja u Hrvatskoj (1992.), Spomen-plaketu Sveučilišta u Zagrebu (1993.), Red Danice hrvatske s likom Antuna Radića – odlikovanje predsjednika RH (1996.), Spomenicu Domovinskog rata (1996.), Državnu «Nagradu Ivan Filipović» za životno djelo (2002.), nagradu u obliku diplome i srebrene medalje za izuzetna postignuća na polju unapređivanja školstva i pedagogije Internacionalnog biografskog centra Cambridge, Engleska (2003.).

Uža znanstveno-pedagogijska područja Vukasovićeva zanimanja bila su: fenomen i teorija odgoja, pitanja pedagogijske teleologije (teorije svrhe) i aksiologije (teorije vrijednosti), temeljna odgojna područja poglavito intelektualni, moralni, radni i obiteljski odgoj, odgoj i vrijednosti, sustav pedagogijske znanosti, komeniologija i metodika odgojne djelatnosti. Vodio je dvadesetak znanstveno-istraživačkih projekata nacionalnog i međunarodnog značenja. Rezultat tih istraživanja je preko 20 knjiga. Surađivao je s velikim brojem sveučilišta i znanstvenih ustanova u inozemstvu, djelatno sudjelovao na brojnim kongresima i znanstvenim skupovima, organizirao studijska putovanja u inozemstvo, gostovao i predavao u Austriji, Češkoj, Francuskoj, Kanadi, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Slovačkoj, Švedskoj, Švicarskoj, Ukrajini i USA. Time je stekao ugled istaknutog hrvatskog znanstvenika-istraživača i ušao u knjigu: «2000 istaknutih intelektualaca 21. stoljeća» (2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century), Internacionalnog biografskog centra, Cambridge, Engleska, 2005.

Ante Vukasović je najplodniji pedagogijski pisac u Hrvatskoj. Uz njegovo ime vezano je 78 knjiga, oko 700 znanstvenih i stručnih rasprava i članaka, potpuna bibliografija njegovih radova prelazi 1600 bibliografskih jedinica, a 85 radova objavljeno je na stranim jezicima. Vrlo su poznate i utjecajne njegove knjige: Utjecaj suvremene tehnike na koncepciju općeg obrazovanja (doktorska disertacija), Pedagogija, Moralni odgoj, Intelektualni odgoj, Radni i tehnički odgoj, Moralne kvalitete naših učenika, Odgoj za humane odnose i odgovorno roditeljstvo, Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad u području humanizacije odnosa među spolovima, Etika – moral – osobnost, Obrazovanje – kvalifikacija – produktivnost, Obitelj – vrelo i nositeljica života, Graditelji mostova hrvatsko-slovačkog prijateljstva.

Ante Vukasovića nazivaju i odgajateljem odgajatelja, jer je svekoliki svoj radni vijek posvetio izobražavanju, osposobljavanju i odgoju učitelja, nastavnika, profesora i diplomiranih pedagoga kao i pedagoškom osposobljavanju roditelja za njihovu odgojnu funkciju. Pod njegovim vodstvom i uz njegovu pomoć doktoriralo je desetak doktora znanosti, magistriralo je nekoliko desetaka magistara znanosti, osposobljeno je oko tisuću diplomiranih pedagoga, više tisuća učitelja i srednjoškolskih profesora i mnogo, mnogo roditelja je proširilo i obogatilo svoju pedagošku kulturu zahvaljujući njegovim nastojanjima, predavanjima i knjigama.

Kao priznati komeniolog s raspravama o Komenskom sudjelovao je na međunarodnim komeniološkim skupovima u Liblicama (1986.), Moskvi (1990.), na proslavi 400. obljetnice rođenja Komenskog u Pragu (1992.), Bratislavi (1992.), Ljubljani (1992.), Rimu (1993.). Osobno je organizirao proslavu 400. obljetnice rođenja Komenskog u Hrvatskoj. Održana su dva znanstvena skupa – u Zagrebu i Daruvaru, a uz njih više predavanja, izložba, radio i TV emisija, objavljenih članaka. A. Vukasović je u Školskim novinama objavio seriju od dvadesetak tekstova posvećenih J. A. Komenskom, a uz njih i više opsežnijih komenioloških studija.

Prof. dr. sc. Ante Vukasović je predsjednik Društva hrvatsko-slovačkog prijateljstva od njegova osnutka u svibnju 1993. do 2006. Društvo je vrlo djelatno. Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva proglasila ga je najdjelatnijim među više desetaka društava prijateljstva u Hrvatskoj. Tijekom 12 godina djelovanja Društvo je organiziralo oko 200 raznovrsnih manifestacija sa svrhom razvijanja hrvatsko-slovačkog prijateljstva i suradnje na različitim poljima djelatnosti. Društvo organizira turistička i studijska putovanja u sva područja Slovačke radi upoznavanja prirodnih ljepota, povijesnih spomenika i kulturnih bogatstava, posreduje u razmjeni turista, potiče i potpomaže povezivanje ustanova, udruga, tvrtki i pojedinaca, organizira znanstvenu suradnju, sudjelovanja na znanstvenim skupovima, gostovanja stručnjaka, znanstvenika, umjetnika, gospodarstvenika, športaša i drugih. Objavilo je i četiri knjige u svojoj knjižnici: Mostovi hrvatsko-slovačkog prijateljstva.

Stručna, nastavna i znanstvena suradnja, prof. dr. Ante Vukasovića, sa slovačkim pedagozima, sveučilišnim profesorima i znanstvenicima vrlo je plodna. Tri puta je gostovao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. A. Komenskog u Bratislavi i jednom u Filozofskom fakultetu u Prešovu. Sudjelovao je u zajedničkim znanstvenim projektima sa slovačkim kolegama i na 12 znanstvenih skupova u Slovačkoj i bivšoj Čehoslovačkoj. Objavio je 84 rada relevantna za hrvatsko-slovačke odnose. Na slovačkom jeziku objavljene su dvije njegove knjige i 28 rasprava i članaka. Recenzirao je 10 knjiga slovačkih autora, a slovački kolege su o njemu pisali u 26 svojih radova. Kao istaknuti hrvatski pedagog uvršten je u Pedagogicku Encyklopediu Slovenska, Bratislava 1985. i u Slovnik pedagogu, Praha 2000.

 

  

Važniji radovi:

 

A)    KNJIGE – SAMOSTALNI AUTOR:

 

1.      Utjecaj suvremene tehnike na koncepciju općeg obrazovanja, Doktorska disertacija, Zagreb, 1964.

2.      Radni i tehnički odgoj u općeobrazovnim školama, Zagreb, 1966.

3.      Utjecaj suvremene tehnike na koncepciju općeg obrazovanja, Zagreb, 1967.

4.      Vplyv sučasnej techniky na koncepciu všeobecneho vzdelania, Bratislava, 1968.

5.      Vychovno-vzdelavaci system v SFRJ, Poprad, 1968.

6.      Opće obrazovanje i reforma školskog sistema, Zagreb, 1968.

7.      Međusobni odnos razine obrazovanja, kvalifikacione strukture i produktivnosti rada, Zagreb, 1971.

8.      Radni i tehnički odgoj, Zagreb, 1972.

9.      Edukata e punes dhe e tehnikes ne shkollat e aresimit te pergjithshem, Prishtine, 1972.

10.  Cjelodnevna škola – mogućnosti njenoga odgojnog i obrazovnog djelovanja, Zagreb, 1972.

11.  Moralni odgoj, Zagreb, 1974.

12.  Moralni razvitak djeteta, Zagreb, 1975,

13.  Intelektualni odgoj, Zagreb, 1976.

14.  Ndikimi i teknikes bashkekohore ne koncepcionin e arsimit te pergjithshem, Prishtine, 1977.

15.  Moralni odgoj, Drugo izdanje, Zagreb, 1977.

16.  Moralne kvalitete naših učenika, Zagreb, 1977.

17.  Neke pedagoške pretpostavke unapređivanja visokoškolske nastave, Zagreb, 1977.

18.  Fenomen odgoja, Zagreb, 1979.

19.  Radni i tehnički odgoj, Drugo dopunjeno izdanje, Zagreb, 1979.

20.  Prinosi unapređivanju odgojnog rada, Zagreb, 1979.

21.  Prinosi unapređivanju odgojnog rada, Knjiga druga, Zagreb, 1983.

22.  Odgoj za humane odnose i odgovorno roditeljstvo, Zagreb, 1984.

23.  Analiza i unapređivanje odgojnog rada, Zagreb, 1989.

24.  Pedagogija, Sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1990.

25.  Pedagoški putokazi, Rijeka, 1990.

26.  Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad, Zagreb, 1991.

27.  Obitelj i moralni razvitak mladeži, Zagreb, 1991.

28.  Pedagogija, Sveučilišni udžbenik, Drugo dopunjeno izdanje, Zagreb, 1991.

29.  Za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku, Zagreb, 1991.

30.  Etika – moral – osobnost, Zagreb, 1993.

31.  Pedagogija, Treće dopunjeno izdanje, Zagreb, 1994.

32.  Obitelj – vrelo i nositeljica života, Zagreb, 1994.

33.  Obitelj, škola i intelektualni razvitak mladeži, Zagreb, 1994.

34.  Obitelj, škola i intelektualni razvitak mladeži, Drugo nepromijenjeno izdanje, Zagreb, 1994.

35.  Pedagogija, Četvrto izdanje, Zagreb, 1995.

36.  Obitelj i moralni razvitak mladeži, Drugo redigirano izdanje, Đakovo, 1997.

37.  Pedagogija, Peto dopunjeno izdanje, Zagreb, 1998.

38.  Odgojna funkcija hrvatskih obitelji, Zagreb, 1998.

39.  Pedagogija, Šesto izdanje, Zagreb, 1999.

40.  Obitelj – vrelo i nositeljica života, Drugo dopunjeno izdanje, Zagreb, 1999.

41.  Pedagogija, Sedmo izdanje, Zagreb, 2001.

 

B)     KNJIGE – UREDNIK I SUAUTOR:

 

42.  Nastava upoznavanja prirode i upoznavanja društva, Osijek, 1959.

43.  Nastava upoznavanja prirode i upoznavanja društva, Drugo izdanje, Osijek, 1960.

44.  Opća pedagogija, VIII skraćeno i prerađeno izdanje, Zagreb, 1963.

45.  Opća pedagogija, IX izdanje, Zagreb, 1964.

46.  Opća pedagogija, X izdanje, Zagreb, 1965.

47.  Opća pedagogija, XI prerađeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 1967.

48.  Društveno-moralni stavovi naših učenika, Zagreb, 1968.

49.  Opća pedagogija, XII izdanje, Zagreb, 1969.

50.  Novi model – područja i programi pedagoške izobrazbe, Zagreb, 1975.

51.  Politehnizacija usmjerenog obrazovanja, Zagreb, 1981.

52.  Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa među spolovima, Zagreb, 1981.

53.  Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad u području humanizacije odnosa među spolovima, Zagreb, 1982.

54.  Training Teachers for Educational Work in the Area of Humanization of Relations Between the Sexes, Zagreb, 1982.

55.  Pedagoški institut  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1946-1986, Zagreb, 1989.

56.  Domovinski odgoj, Priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike, Zagreb, 1995.

57.  Domovinski odgoj, Priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike, Drugo dopunjeno izdanje, Zagreb, 1996.

58.  Graditelji mostova hrvatsko-slovačkog prijateljstva, Zagreb, 2000.

 

C)    KNJIGE – SUAUTOR:

 

59.  Upoznavanje prirode, Osijek, 1959.

60.  Upoznavanje društva, Osijek, 1959.

61.  Stručno usavršavanje nastavnika, Beograd, 1959.

62.  Međunarodno ispitivanje nivoa obrazovanosti trinaestogodišnjih učenika, Zagreb, 1963.

63.  Enciklopedijski rječnik pedagogije, Zagreb, 1963.

64.  70 godina Učiteljske škole u Osijeku 1893-1963., Osijek, 1963.

65.  Sto godina rada Hrvatskoga Pedagoško-književnog zbora 1871-1971., Zagreb, 1971.

66.  Pedagogija, ur. dr. Pero Šimleša, Zagreb, 1971.

67.  Pedagogija, Drugo izdanje, ur. dr. Pero Šimleša, Zagreb, 1973.

68.  The Influence of Women's Employment on the family Characteristics and Functioning, Final Reports, Zagreb, 1973.

69.  Žena između rada i porodice, Zagreb, 1975.

70.  Out-of-School Scientific Activities of the Young, Report on the European Round Table Conference held in Zadar, Zagreb, 1978.

71.  Pedagogija, Treće izdanje, ur. dr. Pero Šimleša, Zagreb, 1978.

72.  Prilozi raspravi o pedagogiji samoupravnog socijalizma, Zagreb, 1979.

73.  Pedagogjia, red. dr. P. Shimlesha, Pristhine, 1983.

74.  Pedagogjia, red. dr. P. Shimlesha, Pristhine, 1988.

75.  Osnovna škola u svijetu, Komparativna studija, Zagreb, 1991.

76.  Masovna silovanja kao ratni zločin, Zagreb, 1993.

77.  Osnove suvremene pedagogije, ur. A. Mijatović, Zagreb, 1999.

78.  MI – 25 godina za Boga i Hrvatsku dragu, Zagreb, 2001.

 

 

 

     Back                                                                                                          Top of page